Czy etyki można się nauczyć?

nauka etyki

Coraz popularniejsze kursy etyki w biznesie każą zastanowić się, czy etyki, jakiejkolwiek, w ogóle można się nauczyć. Wydaje się, że raczej nie, bo zasady etyczne to coś, z czym się dorasta i w zasadzie skąd niby się tego nauczyć? Przecież etyka, jako dział filozofii, to nie to, o co nam chodziło, a z kolei bazując na etyce wyznania też nie dojdziemy do zadowalających rezultatów. Co więc dają takie kursy, o ile cokolwiek?
Wszystkie kursy i szkolenia z zakresu etyki w biznesie mają sens. Nie mają jednak takiej formy, jakiej część z nas mogłaby się spodziewać – nie są to wykłady ani odczyty. Większość podobnych szkoleń to raczej studia przypadków. Dlaczego? Dlatego, że etyka jest pojęciem – workiem. Każdy z nas inne zachowania uzna za etyczne i każdy w innym momencie powie, że zachowaliśmy się wobec niego nie fair. Sztuką jest więc wyrobić własne zasady i według nich zaspokoić potrzeby klientów. Tego rodzaju szkolenia w zasadzie często przeradzają się w prawdziwe burze mózgów, zwłaszcza, że nie w każdym przypadku wiemy, jak postąpić etycznie, a w wielu stwierdzamy, że wprawdzie etycznie możemy się zachować, ale nie przyniesie nam to żadnej korzyści. Poszukiwania rozwiązań kompromisowych także bazują na pewnych zasadach etyki.

Etyka w biznesie często sprowadzana jest do sztuki negocjacji. Poniekąd słusznie, bo negocjacje są już najwyższą formą dysputy pomiędzy przedsiębiorcą a klientem, jednak gdyby pewne zasady etyczne obowiązywały wcześniej, w zasadzie negocjacje byłyby w większości przypadków zbędne. Trzeba więc etykę biznesową potraktować szerzej – jako problem obsługi klienta, informacji, reklamy, sprzedaży i również negocjacji, a także podtrzymania i ewentualnego zerwania kontaktu z klientem. Wszędzie tam klient będzie szukał pewnych podstaw zachowania i kurs etyki służy temu, żeby umieć sobie poradzić nie tylko ze skrajnymi sytuacjami, ale jak być z klientem fair od początku do końca. Niektórzy są więc skłonni takie kursy sprowadzać do poziomu tolerancji, ale tu błąd jest poważniejszy- klient nie chce być tolerowany, ale obsługiwany rzetelnie, chce, aby poświęcić mu wszystkie siły i środki, ale to też trzeba umieć i między innymi temu służą szkolenia z zakresu etyki w biznesie.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

dwanaście − 2 =