Zarzuty pod adresem etyki

etyka - zarzuty

Ostatnio poza rzeczowymi artykułami na temat etyki w biznesie zdarzyło mi się także znaleźć sporo tekstów krytycznych, których autorzy wskazują na problemy związane z etyką – że same kodeksy etyczne wiele nie mają wspólnego z ochroną prawdy, o której napisałem poprzednio, że tak naprawdę w żaden sposób nie chronią interesu klienta, albo że są tylko dokumentami wirtualnymi, a nikt się do nich w praktyce nie stosuje.

Trudno jest nie zauważyć, że etykę, tak samo, jak wszystko, można wykorzystać dobrze lub źle. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest sporo firm, które pod płaszczykiem etyki w biznesie wprowadzają zmiany, które nie tylko klientowi nie pomagają, ale narażają go na spore szkody. Tak samo wiem, że są firmy, w których perfekcyjny kodeks etyczny nie zaczął nigdy funkcjonować w praktyce. Z drugiej strony- są także takie przedsiębiorstwa, które działają fair, ale nikt nie zawraca sobie głowy pisaniem zasad, które powinny być oczywiste dla dojrzałych przedsiębiorców. Ponieważ jednak polscy przedsiębiorcy wciąż nie wszyscy zasługują na miano dojrzałych, napisanie kodeksu etycznego firmy jest popularnym krokiem i zasługuje na pochwałę, oczywiście pod warunkiem, że etyka w biznesie stanie się dla danej firmy czymkolwiek więcej niż tylko zbiorem martwych zasad.

Niektórzy krytycy zauważają słusznie, że zasady etyki są często jedynie materiałem promocyjnym. Z drugiej jednak strony, czy etyka nie jest wartością, którą należy promować? Uważam, że każda firma, która w swoich działaniach kieruje się zasadami fair-play, powinna o tym poinformować w taki czy inny sposób, ażeby klienci mieli poczucie bezpieczeństwa. Nadużywanie tego prawa jest oczywiście problemem, ale promocja etyki moim zdaniem nie jest niczym, co zasługiwałoby na krytykę.

Formy wprowadzania etyki do życia firmy także nie zawsze znajdują poklask. Czasem mówi się, że etyka jest dopasowywana dla klienta. W świetle tego jednak, co napisałem na samym początku cyklu spotkań z etyką biznesu, właśnie taki ma być jej cel, ponieważ firma ma być podmiotem realizującym potrzeby klienta, a więc jeśli etyka wymusza jakieś poświęcenie to właśnie po stronie przedsiębiorcy, a nie klienta!
Są przypadki, które ewidentnie na krytykę zasługują, ale nie można krytykować etyki w biznesie jako całości, bo jest to krok w stronę przywrócenia zaufania do przedsiębiorstw i jednocześnie sposób na to, aby każdą firmą ustawić frontem do klienta.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

5 × 1 =